Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+62 (In-đô-nê-xi-a (Nam Dương))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-3.71667
128.2
186 mét (610.24 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Ambon

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +9 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2023

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga