Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
31.89722
54.3675
1216 mét (3989.5 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Yazd

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +3:30 giờ

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga