Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+60 (Mã Lai (Ma-lay-xi-a))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
4.2498
117.8871
8 mét (26.25 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Tawau

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +8 giờ

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga