The Time Now > Công cụ tạo lịch họp quốc tế

Công cụ tạo lịch họp quốc tế

Sử dụng Công cụ tạo lịch họp quốc tế của chúng tôi để tìm thời gian thích hợp nhất cho một cuộc họp với những người khác trên thế giới. Dù bạn đang lên kế hoạch cho một buổi hội thảo qua video, hội nghị trên điện thoại hay trò chuyện trực tuyến, công cụ này sẽ giúp bạn biết được khi nào những người tham gia sẽ ở trong giờ làm việc tại địa điểm của họ.


Công cụ tạo lịch họp có tính đến quy ước giờ mùa hè khi áp dụng và chấp nhận ngày tháng hiện tại hoặc ngày tháng đã chọn trong tương lai.
Chọn ngày cho cuộc họp và địa điểm của những người tham gia
Ngày tháng