Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+95 (Miến Điện (Myanmar))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
12.43333
98.6
7 mét (22.97 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Myeik

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +6:30 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2023

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga