Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+850 (Bắc Triều Tiên)


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
42.24889
130.30028
9 mét (29.53 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Najin

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +9 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2022

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga