Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+595 (Pa-ra-goay (Paraguay))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-26.86667
-58.38333
53 mét (173.88 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Pilar

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -3 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga