Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
38.71667
-9.13333
45 mét (147.64 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Bồ Đào Nha

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
Không lệch với UTC/GMT
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này

Thành phố lớn nhất ở Bồ Đào Nha

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga