Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+966 (Ả-rập Xê-út (Saudi Arabia))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
26.5208
50.02452
9 mét (29.53 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Al Qaţīf

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +3 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2022

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga