Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Bang/Tỉnh
Tiền tệ
us
Arizona
Mã điện thoại quốc tế


Quy ước giờ mùa hè ở Phoenix

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT -7 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2022

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga