Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Bang/Tỉnh
Tiền tệ
us
Nevada
Mã điện thoại quốc tế


Quy ước giờ mùa hè ở Las Vegas

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT -8 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga