Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Bang/Tỉnh
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế


Quy ước giờ mùa hè ở Houston

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT -6 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga