Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+998 (U-dơ-bê-ki-xtan (Uzbekistan))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
39.65417
66.95972
719 mét (2358.92 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Samarqand

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +5 giờ

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga