Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+58 (Vê-nê-zu-ê-la (Venezuela))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
11.4045
-69.67344
27 mét (88.58 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Coro

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT -4:30 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2022

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga