Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+58 (Vê-nê-zu-ê-la (Venezuela))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
10.30589
-67.63212
492 mét (1614.17 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở El Limón

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT -4:30 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2022

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga